Αποστολές Παραγγελιών

Σχετικά με την αποστολή της παραγγελίας σας

Οι παραγγελίες αποστελλόνται συνήθως μέσα σε 2 ημέρες απο την εξόφληση του σχετικού λογαριασμού σας και αποστελλόνται συστημένα με ΕΛΤΑ ή άλλη συμβεβλημένη με την εταιρία μας courrier.Σε περίπτωση εξάντλησης του προϊόντος η αποστολή μπορει να παραταθεί μέχρι και 12 εργάσιμες ημέρες. 

Τα έξοδα αποστολής συμπεριλαμβάνουν έξοδα φακέλου/πακέτου, διαχειριστικά έξοδα και έξοδα μεταφορέα και βαρύνουν κάθε παραγγελία. Γι' αυτό συνιστούμε προσοχή ώστε η παραγγελία σας να είναι εφ' άπαξ συγκεντρωτική ώστε να γίνει με μία αποστολή και να χρεωθεί σαν ως μία αποστολή.

Δίνουμε προσοχή στο πακετάρισμα ώστε η παραγγελία σας να φθάσει ασφαλής στην διευθυνση αποστολής.